0908.328.579

Thuốc diệt lăng quăng bọ gậy Abate 1SG 100g

50.000  40.000 

Đối tượng diệt trừ: Bọ gậy (lăng quăng), muỗi tại cống rãnh, nguồn nước thải, lọ hoa, bể cảnh,…

.
.
.
.