0908.328.579

Thuốc diệt côn trùng Fendona 10SC 500ml

1.500.000  1.050.000 

Hiệu lực phun tồn lưu kéo dài từ 4 6 tháng trên nhiều bề mặt phun khác nhau: gạch; đất; vôi; sơn nước; xi măng; gỗ;…

Tẩm mùng (màn) hiệu lực kéo dài từ 10 12 tháng

.
.
.
.