Chính sách bảo mật thông tin

a.Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website dietmoitienphong.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,…. Đây là các thông tin mà dietmoitienphong.com cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để dietmoitienphong.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

b.Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các thông tin về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng;

– Giao hàng hoặc gửi chứng từ cho khách hàng;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website dietmoitienphong.com như các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng,…;

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại dietmoitienphong.com;

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

c. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ, còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công Ty Tiên Phong.

d.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

e. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu dietmoitienphong.com thực hiện việc này.

f. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của khách hàng tại dietmoitienphong.com được dietmoitienphong.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của dietmoitienphong.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, dietmoitienphong.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Xem thêm Sản phẩm hoặc:

Chính sách thanh toán

Chính sách bảo hành

Chính sách vận chuyển

Đánh giá page