• Địa chỉ: 382 Quốc lộ 22, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: Toyota An Sương
  • Quy mô: 2000m2
  • Gói thầu: Xử lý chuột
  • Thời gian hoàn thành: Hàng tháng